• Énergie; tonus
    Thiếu nghị lực
    manquer d'énergie; manquer de tonus

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X