• (ít dùng) leste prompt
    Làm rất nhẹn
    faire (quelque chose) de fa�on très prompte (très promptement)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X