• Lustré
  Đen nhức
  d'un noir lustré
  Avoir une douleur pongitive
  nhưng nhức
  (redoublement; sens atténué) avoir une légère douleur pongitive

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X