• Mais; cependant; pourtant; seulement
  Cậu thông minh nhưng lười
  un enfant intelligent mais paresseux
  Nhưng thực đấy
  cest pourtant vrai
  (từ cũ, nghĩa cũ) exempter
  Nhưng thuế
  exempter dimpôts (de taxes)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X