• (điện học) ohm
  Mijoter
  om
  mijoter des aubergines
  Laisser en souffrance ; laisser en suspens
  Bruyamment
  La mắng om lên
  gronder bruyamment
  Xem tối om

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X