• (âm nhạc) la
  Crier; hurler; se récrier
  đứa la lên
  l'enfant crie
  đừng la nữa
  ne hurle plus
  Họ la lên để phản đối
  ils se sont récriés pour protester
  Gronder; réprimander
  Tôi sợ mẹ tôi la
  je crains que ma mère me gronde
  (động vật học) mulet
  la cái
  mule
  la con
  muleton
  người dắt la
  muletier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X