• (địa phương) variante phonétique de phồng) gonfler; enfler; se gonfler
    Phùng
    gonfler ses joues

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X