• Joue
  hồng
  joues roses
  Mère ; maman
  (kỹ thuật) sabot; garniture (de frein)
  (thực vật) xem rau má
  chờ được vạ đã sưng
  (tục ngữ) le secours vient souvent trop tard

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X