• Raconter des blagues; raconter des bobards
    chỉ phượu thôi
    il ne fait que raconter des blagues (des bobards)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X