• (cũng như dấu phẩy) virgule
  (toán học) prime
  A phẩy
  a prime
  Agiter doucement un éventail
  Phẩy bụi
  agiter doucement un éventail pour chasser la poussière; épousseter doucement (avec un éventail un plumeau..)
  phây phẩy
  (redoublement) souffer doucement (en parlant du vent)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X