• Généraliser; universaliser; rendre universel
  Phổ cập giáo dục
  généraliser l'enseignement
  giáo dục phổ cập
  enseignement universel

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X