• Complexe
  Phức hợp kháng nguyên- kháng thể
  (sinh vật học, sinh lý học) complexe antigène-anticorps
  (kỹ thuật) compound
  Máy phức hợp
  machine compound

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X