• Bloc; bille
  Phiến đá
  un bloc de pierre
  Phiến gỗ
  un bloc de bois ; une bille de bois
  (thực vật học) limbe
  Phiến
  limbe foliaire

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X