• (se donner la peine de) venir
    Mời ông quá bộ lại chơi
    veuillez venir me voir

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X