• (thông tục) excessivement; formidablement
    Mệt quá
    excessivement fatigué

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X