• Sattacher à; ne pas vouloir quitter
    Con quấn quýt mẹ
    enfant qui sattache à sa mère et ne veut pas la quitter

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X