• Comptoir
  Quầy rượu
  comptoir de buvette
  Étal
  Quầy thịt
  étal de viande
  Stand; rayon (d'un magasin)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X