• Chair.
  Viên đạn đã xuyên vào thịt
  la balle a pénétré dans les chairs
  Thịt làm xúc-xích
  chair à saucisses ;
  Con này thịt mềm
  ce poisson a une chair tendre.
  Viande.
  Thịt
  viande de boeuf.
  Pulpe (des fruits).
  Thịt quả
  pulpe de poire ; chair de poire
  Abattre ; tuer ; supprimer
  Thịt con
  tuer un poulet
  Thịt con lợn
  abattre un porc
  đã bị người ta thịt rồi
  on l' a supprimé
  bằng xương bằng thịt
  en chair et en os ;
  Chắc thịt
  ��avoir la chair ferme ;
  Chế độ ăn thịt
  ��régime carné ;
  Màu thịt
  ��carné ;
  Nhiều thịt
  ��charnu.
  thịt nhau
  (khẩu ngữ) s'entretuer.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X