• Ratatiné
  Quả táo quắt lại
  une pomme ratatinée
  Mặt quắt
  figure ratatinée

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X