• Se prosterner (devant quelqu'un); s'abaisser
    quỵ luỵ xin xỏ
    s'abaisser pour solliciter une faveur

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X