• (nghĩa xấu) barbe
  Râu ria xồm xoàm
  barbe hirsute
  Détail sans importance
  Bỏ râu ria đi
  supprimer les détails sans importance

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X