• Tomber goutte à goutte
    Nước rách trong hang
    l'eau tombe goutte à goutte dans la grotte

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X