• S'affaisser; tomber d'épuisement.
  Cây chết
  plante qui meurt d'épuisement.
  Xem giũ.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X