• Estamper
  Rập tiền
  estamper des monnaies
  Copier; imiter
  Rập theo kiểu
  copier un modèle
  (thể dục, thể thao) amortir (le ballon)
  rập thể dục thể thao
  amorti
  Khuôn rập
  (kỹ thuật) estampe

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X