• (động vật học) punaise
  Rệp giường
  punaise des lits
  Puceron (parasite des plantes)
  Rệp bông
  pucron du cotonnier
  Rệp cam
  puceron de l'oranger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X