• (địa phương) tirer en arrière; retenir
    Rị lại không cho đi
    retenir et ne pas laisser partir (quelqu'un)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X