• (cũng như rộc) maigrir à vue d'oeil
    Mới ốm mấy hôm trông rốc hẳn đi
    il maigrit à vue d'oeil après seulement quelques jours de maladie

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X