• Rame (de papier)
  (địa phương) croustade farcie
  (kỹ thuật) détremper
  Ram thép
  détremper l'acier

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X