• Acier.
  Thép non
  acier doux ;
  Thép tôi
  acier trempé
  luyện thành thép
  aciérage ;
  Nhà máy thép
  d'acier ; de fer.
  ý chí thép
  aux dépens d'un autre.
  Ăn thép
  ��manger aux dépens d'un autre
  thép
  ��téter la maman (la nourrice) d'un autre.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X