• Torréfier
  Rang phê
  torréfier du café
  Rang lạc
  torréfier des arachides
  khô như rang khô rang
  très sec; sec comme une allumette

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X