• Comme
  Họ giống nhau như đúc
  ils se ressemblent comme deux gouttes deau
  Như tôi đã nói với anh
  comme je vous lai dit
  Giàu như anh ta
  riche comme il est
  Như thường lệ
  comme de coutume; comme dhabitude
  Autant que
  Tôi cũng vui mừng về điều đó như anh
  je men réjouis autant que vous
  Tel que
  Gia súc như chó mèo
  les animaux domestiques tels que le chien, le chat
  Si au cas où
  Như ông đồng ý tôi sẽ nhường cho ông
  si vous êtes daccord, je vous le céderai

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X