• (thường sướng mạ) semis de riz (rizière utilisée pour ensemencer du riz).
  Heureux.
  Một người sướng
  un homme heureux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X