• Tâter; tâtonner.
  Sờ soạng trong đêm tối
  tâter (tâtonner) dans l'obscurité.
  Peloter; tripoter une femme.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X