• (thực vật học) camélia à huile.
  Servce; office.
  Sở y tế
  service de santé;
  Sở hối đoái
  office des changes.
  Bureau.
  Đi đến sở
  aller au bureau.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X