• (thực vật học) figuier glomérulé.
  Incorporer; enrôler.
  Sung làm lính
  enrôler dans l'armée
  Verser.
  Sung làm của công
  verser au fonds commun.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X