• Réduit en pièces; mis en pièces.
    Địch bị đánh tơi bời
    l'ennemi a été mis en pièces.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X