• Sac; besace
  Bị gạo
  sac de riz
  Cái bị của người ăn mày
  besace du mendiant
  Subir; être atteint de; attraper; ramasser
  Bị thua thiệt
  subir des pertes
  Bị tra hỏi
  subir un interrogatoire
  Bị bệnh tâm thần
  être atteint d'une maladie mentale
  Bị cảm
  attraper un rhume
  Bị một trận mắng
  ramasser une engueulade
  đâm bị thóc chọc bị gạo
  exciter les uns contre les autres
  năng nhặt chặt bị
  petit à petit, l'oiseau fait son nid

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X