• (từ cũ, nghĩa cũ) encourager et récompenser.
    Tưởng lệ binh
    encourager et récompenser les hommes de troupe.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X