• Penser.
  Luôn luôn tưởng đến con cái xa
  penser tout le temps à ses enfants qui sont loin de soi.
  Croire; se figurer; s'imaginer; supposer.
  Tôi tưởng thông minh hơn
  je le crois plus intelligent;
  Người ta tưởng đã chết
  on l'a cru mort;
  tưởng ông thánh
  il s'imagine être un saint;
  Tôi tưởng anh đã biết việc đó
  je supposais que vous étiez au courant de cette affaire;
  tưởng thể thi đỗ
  il se figure pouvoir réussir à l'examen.
  Như thiết tưởng
  Việc ấy tưởng cũng dễ thôi
  c'est à croire que cette affaire est bien facile.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X