• Se promener ; flâner ; déambuler.
    Tản bộ dọc
    déambuler au long du trottoir.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X