• Claquer la langue (d'admiration) ; ne pas cesser de (louer).
    Tấm tắc khen ngợi
    claquer sa langue d'admiration ; ne pas cesser de louer.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X