• Déborder de rancoeur.
    Tấm tức khóc không trả lời
    débordant de rancoeur, il pleura et ne répondit pas.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X