• Như tất tả
  Tất tưởi chạy đến
  accourir précipitamment
  tất ta tất tưởi
  (redoublement ; sens plus fort).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X