• Chaparder.
    Thằng hay tắt mắt
    enfant qui a l'habitude de chaparder.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X