• Clapper (en signe de résignation).
    Tặc lưỡi
    clapper de la langue (en signe de résignation).

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X