• (từ cũ, nghĩa cũ) secourir (sauver) le monde
    kinh bang tế thế
    (từ cũ, nghĩa cũ) gouverner l'Etat et secourir le monde.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X