• Mal social ; vice.
    Trừ hết tệ đoan
    extirper les maux sociaux ; extirper les vices.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X