• Vétilleux ; pointilleux.
  Người tỉ mẩn
  personne vétilleuse ;
  Ttính tỉ mẫn
  caractère pointilleux.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X