• Avoir une mèche qui ne prend pas.
  Pháo tịt ngòi
  pétard dont la mèche ne prend pas ; pétard qui n'éclate pas.
  (thông tục) perdre son enthousiasme ; être désenchanté.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X