• Arroyo
  (cũng nói ngòi bút) plume
  Mèche; (de pétard, d'une mine...)
  (động vật học) aiguillon; dard d'abeille...)
  (y học) bourbillon (d'un furoncle)
  (nghĩa bóng) germe; semence
  Ngòi bất hòa
  germe de discorde; brandon de discorde
  Ngòi cách mạng
  semences d'une révolution

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X